SmartPos ESIR

Služi za pripremu podataka za kreiranje računa, koji se prosleđuju PFR-u. Prihvata obrađen račun kao povratnu informaciju od PFR-a, kako bi se račun odštampao. Kao takav, SmartPos je namenjen evidenciji prometa, refundaciji i fiskalizaciji maloprodajnih dokumenata.

SmartPos omogućava:

- evidenciju i fiskalizaciju dokumenata prodaje
- evidenciju povraćaja u prodaji i fiskalizaciju refundacije
- evidenciju i fiskalizaciju prodajnih predračuna

To je aplikacija NAPREDNOG nivoa i podržava sledeće vrste dokumenata:

- promet
- kopija
- predračun
- avans i
- obuka

dashboard

Za svaku od podržanih vrsta dokumenata omogućava transakcije:

- prodaja
- refundacija

Potencijalni korisnici

SmartPos ESIR je pogodan za primenu u različitim delatnostima. Aplikacija se može primeniti u različitim oblastima poslovanja (trgovina, uslužne delatnosti…).

Osobine i mogućnosti sistema

SmartPos ESIR je veb aplikacija i pokreće se u bilo kom veb pregledaču (browser) instaliranom na računaru. Aplikacija se postavlja na mrežni server i može joj pristupiti veći broj operatera istovremeno sa radnih stanica koje imaju pristup serveru, bilo da se radi o računarima ili mobilnim uređajima.

SmartPos aplikacija se može postaviti i koristiti lokalno, kao softver na računaru. U tom slučaju, potrebno je na lokalnom računaru instalirati IIS veb server i MSSQL Server.

Aplikacija može da funkcioniše u dva režima rada:
- OnLine, putem virtualnog PFR-a (VPFR) i
- OffLine, putem lokalnog PFR-a (LPFR)

Lista sertifikovanih dobavljača PFR rešenja se može pronaći na sajtu Poreske uprave. Povezani PFR može biti softverski ili hardverski uređaj i zadužen je za fiskalizaciju dokumenata.

Režim rada se podešava iz same aplikacije, na stranici Administracija→Podešavanja postavljanjem vrednosti prvog podešavanja u listi ponuđenih, pod nazivom PFR Type. Vrednost 1 označava da se koristi LPFR, dok 2 znači rad sa VPFR-om i obavezni OnLine mod.

SmartPos se sa PFR-om povezuje putem bežične Wi-Fi konekcije, mobilne mreže ili eterneta.

dashboard

Informaciju o uspešno fiskalizovanom dokumentu povezani L- ili V-PFR vraća SmartPos ESIR aplikaciji, a iz aplikacije se vrši štampanje fiskalnog računa. Štampanje se može vršiti na dva načina:
- Web Print – pokreće iz dijaloga za štampu veb pregledača i dokument se može poslati na bilo koji instalirani štampač ili u PDF fajl.
- Direct Print – po izvršenoj fiskalizaciji u primljenom odgovoru sa povezanog PFR-a, fiskalni dokument se automatski šalje i štampa na povezanom POS štampaču.

Tehničke karakteristike

Kako se pokreće u bilo kom pregledaču (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox Mozzila…) SmartPos ESIR je nezavisan od operativnog sistema.

Ukoliko se pokreće lokalno na računaru, potrebno je da računar radi na Windows operativnom sistemu.

Minimalni hardverski zahtevi

Ukoliko je aplikacija postavljena na serveru i pristupa joj se preko mreže, specifični zahtevi ne postoje, tj svode se na hardverske zahteve samog operativnog sistema.

Minimalni hardverski zahtevi se razmatraju u slučaju kada se aplikacija pokreće sa lokalnog uređaja.

dashboard

Softverski zahtevi

Za funkcionisanje ESIR-a nije potreban bilo kakav dodatni licencirani softver osim operativnog sistema i veb pregeldača iz koga se pristupa aplikaciji.

U slučaju postavljanja aplikacije na lokalnom računaru, potrebno je imati instaliran Windows operativni sistem:

Operativni sistem - Windows 7 do Windows 11
Windows Server 2008 R2 SP1 do 2022

.NET Framework - Ver 4.8

IIS server - Ver 7.5 i veće (zavisno od verzije OS)

Instalacija bezbednosnih elemenata

Da bi se aplikaciji omogućilo da radi OnLine, putem VPFR-a neophodno je da na računaru na kome se aplikacija izvršava budu instalirani validni sertifikati izdati od strane Poreske uprave. Poreskom obvezniku će na zahtev biti omogućeno preuzimanje arhive sertifikta.

Tehnička dokumentacija

Korisnička dokumentacija

Preuzmi dokument

Tehničko uputstvo

Preuzmi dokument

Uputstvo za instalaciju

Preuzmi dokument

Kontakt

SMARTPARK doo, Beograd - Zemun
[email protected]

PIB: 111945580
Matični broj: 21578959

© 2023 SmartPark
Sva prava zadržana.